Noclegi: domki letniskowe i apartamenty - HomeToGo
Szukaj noclegów
 base64Hash

Warunki użytkowania

Ta wersja obowiązywała do końca grudnia 2020 r. Najnowszą wersję można znaleźć tutaj.

Ogólne warunki użytkowania portalu HomeToGo

1. Ogólne

(1) HomeToGo Sp. z o.o. z siedzibą w Berlinie, ul. Pappelallee 78/79, 10437 Berlin (zwana dalej "HomeToGo") dostarcza firmom i prywatnym usługodawcom (zwanym dalej "Usługodawcy") oferującym usługi z zakresu zakwaterowania, narzędzie techniczne (jakim jest interfejs z bazą danych), które służy do przekierowywania na strony rezerwacyjne Usługodawców. Użytkownik szukający miejsca noclegowego (zwany dalej Użytkownikiem), otrzymuje poprzez stronę www.hometogo.pl i inne prowadzone przez HomeToGo strony internetowe, dostęp do bazy danych, dzięki której ma możliwość nawiązania kontaktu z Usługodawcą posiadającym takie miejsce noclegowe. Poprzez przekierowanie na stronę internetową Usługodawcy, Użytkownik ma możliwość zarezerwowania miejsca noclegowego na stronie Usługodawcy.

(2) Przedstawione warunki użytkowania regulują korzystanie z bazy danych poprzez ustalone przez HomeToGo strony internetowe, urządzenia mobilne oraz stworzoną przez HomeToGo i dostarczoną przez osobę trzecią aplikację dla urządzeń mobilnych. Podane tutaj warunki użytkowania są obowiązującymi, HomeToGo zastrzega sobie prawo do sprzeciwu w wypadku innych niż HomeToGo warunków transakcji danego Użytkownika.

(3) Użytkowanie stron i podstron HomeToGo oraz wszystkich baz danych (w dalszej części „Nasza Strona“) jest dozwolone wyłącznie w celach prywatnych. Stanowczo zabrania się wykorzystywania jakiejkolwiek części materiałów zawartych na Naszej Stronie w celach komercyjnych. Zabrania się również wykorzystywania Naszej Strony do fałszywych lub niezgodnych z prawdą rezerwacji oraz rezerwacji wyprzedzających zapotrzebowanie na nie w przyszłości (przyszły popyt). Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na powstrzymanie się od poniżej wymienionych działań, bez uprzedniej pisemnej zgody HomeToGo:

- Wysyłanie zapytań manualnie lub poprzez zautomatyzowaną usługę, które przekraczają cele prywatnego użytkowania i wkraczają do indeksu wyszukiwania HomeToGo. Używanie zautomatyzowanego systemu lub oprogramowania wydobywającego dane z Naszej Strony (tak zwanych „screen scraping“) jest zabronione zarówno do celów komercyjnych, jak i niekomercyjnych.

- Naruszenie istniejących obostrzeń w robot-exclusion-headers na Naszej Stronie lub omijanie zabezpieczeń zapobiegających wejściu na Naszą Stronę.

- Używanie urządzeń, oprogramowania lub programów, które zakłócają funkcjonowanie Naszej Strony i wkraczających do naszych serwerów, komputerów i sieci.

HomeToGo zastrzega sobie prawo do samodzielnego zakończenia, zawieszenia lub ograniczenia wejścia do wszystkich lub poszczególnych działów Naszej Strony bez wcześniejszego uprzedzenia z wykluczeniem wszelkiej odpowiedzialności.

2. Usługi HomeToGo dla Użytkowników

(1) HomeToGo oferuje Użytkownikom możliwość przeszukiwania, za pomocą stworzonej przez siebie wyszukiwarki, bazy danych, w której zawarte są oferty Usługodawców oraz późniejsze przekierowanie Użytkownika na stronę internetową Usługodawcy lub kontakt z nim. HomeToGo nie jest serwisem świadczącym usługi na żadnej z tych stron internetowych. Korzystanie z serwisu nie prowadzi do zawarcia z HomeToGo umowy o usługach hotelowych w rozumieniu § 651a Kodeksu prawa cywilnego Republiki Federalnej Niemiec (BGB)

(2) Aby zagwarantować prawidłowe działanie wyszukiwarki, zaleca się ograniczenie zbyt dużej liczby wyników.

(3) Korzystanie z wyszukiwarki HomeToGo jest dla Użytkowników całkowicie darmowe.

(4) HomeToGo zaznacza, że niektóre z ofert świadczonych przez Usługodawców mogą być przy rezerwacji objęte prowizją. Sposób w jaki zawarta jest umową pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, a także jej treść musi być zgodna z prawem i ustaleniami pomiędzy stronami.

(5) HomeToGo może świadczyć swoje usługi za pomocą osób trzecich.

(6) Jako że serwis HomeToGo świadczy swoje usługi za darmo, Użytkownik nie ma prawa domagać się odszkodowania lub egzekwowania umowy. HomeToGo ma prawo w każdej chwili wycofać ofertę bez podania przyczyny.

3. HomeToGo nie jest odpowiedzialny za oferty, umowy i rezerwacje

(1) HomeToGo dostarcza jedynie technicznych rozwiązań i umożliwia wyszukiwanie odpowiednich ofert. HomeToGo nie publikuje własnych ofert na stronie, nie bierze także odpowiedzialności za zamieszczone na stronie oferty. Za oferty zamieszczone na stronach, na które przekierowuje HomeToGo, oraz wszelkie deklaracje prawne odpowiada Usługodawca. HomeToGo nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość zamieszczonych przez Usługodawcę informacji oraz za aktualność danych, szczególnie gdy są one zapisywane na urządzeniach mobilnych.

(2) Umowa dotycząca rezerwacji miejsca noclegowego lub/i jego użytkowania jest zawarta tylko pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem. HomeToGo jest wyłączony z wszelkich uzgodnień, umów i żądań istniejących pomiędzy Użytkownikiem a zewnętrzną stroną rezerwacyjną. Przy rezerwacji obowiązują warunki Usługodawcy albo agencji/biura podróży, szczególnie jeśli dotyczy to możliwości odwołania lub odstąpienia od umowy. Partnerem przy realizacji rezerwacji oraz płatnościach, jak i przy pytaniach dotyczących umowy, jest strona rezerwacyjna. HomeToGo nie udziela informacji w tym zakresie.

(3) Poprzednie paragrafy (1) i (2) pozostają skuteczne pod warunkiem, że HomeToGo samoistnie przechwytuje rezerwacje, zapytania lub powiązane dane i informacje w celach przekazania rezerwacji lub zapytania do dostawcy (np. w zakresie szybkiej rezerwacji lub formularzy zapytania).

(4) Oferty na naszej stronie są co najmniej raz dziennie aktualizowane.

4. Ceny

(1) Ceny podane w ofertach są ustalane przez Usługodawców, którzy mają obowiązek je co najmniej raz dziennie aktualizować.

(2) Ceny podane przy ofertach są cenami ostatecznymi za zakwaterowanie. Za ich poprawność i dokładność odpowiada Usługodawca. HomeToGo stara się prezentować całkowite koszty, może się jednak zdarzyć, że na stronach rezerwacyjnych pojawią się dodatkowe koszty, których nie uwzględniliśmy.

5. Odpowiedzialność

(1) HomeToGo nie odpowiada za poprawność, jakość, kompletność, pewność czy wiarygodność prezentowanych przez Usługodawców ofert oraz ich treści. Serwis HomeToGo nie stanowi i nie może być traktowany jako rekomendacja czy źródło informacji o Usługodawcy.

(2) Serwis HomeToGo nie jest odpowiedzialny za problemy techniczne, których przyczyny leżą poza zakresem HomeToGo oraz za szkody spowodowane siłą wyższą.

(3) Serwis HomeToGo nie może zagwarantować nieprzerwanego dostępu do swojej bazy danych. HomeToGo ma także prawo do prowadzenia przez określony, potrzebny na to czas prac technicznych.

(4) Serwis HomeToGo jest odpowiedzialny w stopniu określonym przepisami prawa tylko za szkody spowodowane celowym działaniem lub rażącymi zaniedbaniami. Odpowiedzialność za drobne uchybienia, z wyjątkiem szkód powodujących utratę życia, zdrowia lub uszkodzenie ciała jest wykluczona z dochodzenia roszczeń według ustawy o odpowiedzialności cywilnej.

(5) Ograniczenie lub wykluczenie z odpowiedzialności dotyczy także odpowiedzialności osobistej, czyli wszystkich pracowników, przedstawicieli i asystentów.

6. Konta Użytkowników

(1) Do korzystania z niektórych usług oferowanych na stronie HomeToGo niezbędne jest posiadanie konta użytkownika. Postępuj zgodnie z instrukcjami HomeToGo podczas rejestracji.

(2) Konto użytkownika można skonfigurować korzystając ze swojego adresu e-mail lub profilu w mediach społecznościowych (np. Facebook, Google). Konto użytkownika jest także tworzone podczas rejestracji do innych funkcji HomeToGo za pośrednictwem poczty elektronicznej i po wcześniejszym potwierdzeniu adresu e-mail.

(3) Jeśli tworzysz konto przy użyciu swojego profilu z innej usługi (np. Facebook, Google), przyznajesz nam uprawnienia do dostępu i wykorzystywania informacji przekazywanych przez tę usługę oraz przechowywania tokenów logowania w sposób przez nią dozwolony. Więcej informacji na temat logowania przez serwisy zewnętrzne znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

(4) Zmiany w informacjach można wprowadzić w profilu użytkownika. Użytkownicy mogą także zarejestrować się poprzez “Facebook Connect”. Dane wymagane do rejestracji zostaną przeniesione z konta na Facebooku.

(5) Do konta użytkownika można uzyskać dostęp z dowolnego urządzenia. Użytkownik otrzymuje spersonalizowany link do logowania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub może skorzystać ze swojego profilu społecznościowego (np. Facebook, Google) w celu logowania.

(6) HomeToGo zastrzega sobie prawo do tymczasowego blokowania kont użytkowników, usunięcia ich bez możliwości odwołania lub podjęcia innych niezbędnych działań jeżeli użytkownik narusza przepisy, warunki korzystania z usługi bądź inne obowiązujące umowy.

(7) Aby usunąć konto całkowicie, należy wysłać e-mail na adres [email protected].

7. Ochrona danych

(1) Ochrona danych osobowych Użytkowników naszego serwisu jest dla nas najwyższym priorytetem. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Ochronie danych.

(2) Dane osobowe są dostarczane, przetwarzane i wykorzystywane tylko za zgodą Użytkownika oraz kiedy ich gromadzenie, przetwarzanie i użycie jest zgodne z prawem.

8. Zmiana warunków użytkowania

(1) HomeToGo zastrzega sobie prawo do zmiany warunków użytkowania. Informacja o zmianie musi być podana do wiadomości z co najmniej 6-tygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku jakichkolwiek zmian HomeToGo zamieści stosowną informację na swojej stronie internetowej wraz z datą wejścia tych zmian w życie.

(2) Jeśli Użytkownik w czasie 6 tygodni od daty ogłoszenia zmian nie wyrazi sprzeciwu, oznacza to, że nowe warunki zostały przez niego zaakceptowane. Użytkownik zostanie poinformowany o warunkach zmian w czasie ich ogłaszania.

9. Postanowienia końcowe

(1) Obowiązującym prawem dla serwisu HomeToGo jest prawo niemieckie, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Miejsce egzekwowania i sąd właściwy dla wszystkich sporów mających związek z handlowcami i osobami prawnymi znajduje się w Berlinie.

(2) Prosze mieć na uwadze, że jeśli warunki użytkowania są podane w języku polskim, to w przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a niemiecką, to wersja niemiecka jest tą obowiązującą. Niemiecka wersja warunków użytkowania znajduje się pod linkiem: https://www.hometogo.de/impressum/#agb

Prawo Republiki Federalnej Niemiec ma zastosowanie do wszystkich prawnych kwestii w związku z Ochroną danych lub ogólną ochroną danych osobowych Użytkowników.

(3) Jeśli pojedyncze warunki użytkowania są w części lub w całości nieważne lub są niezgodne z prawem, nie ma to wpływu na ważność umowy.

(4) Pod tym linkiem znajdą Państwo więcej informacji na temat internetowego serwisu rozstrzygania sporów konsumenckich Komisji Europejskiej: ec.europa.eu/consumers/odr/

Firma HomeToGo nie uczestniczy ani nie jest zobligowana do uczestnictwa w rozwiązywaniu sporów w Internecie przed instytucją rozwiązującą spory konsumenckie.

image-tag